PARİS’TEKİ KELDANİ DİN ADAMI MİCHAEL DUMAND’IN YENİ YIL MESAJI

Paris’teki Keldani Katoliklerin ruhani din adamı Michael Dumand yeni yılın ilk gününde yaptığı konuşmasında insan ilişkiler konusunda din ve milliyet ayrımı yapmaksızın daha güçlü aile bağlarına önem verilmesi gerektiğini söyledi. Günümüzde insanların daha çok fiziksel olarak birbirleriyle diyalog kurması gerektiğini ifade etti. İnsani değerlerimizi unutursak bununla birlikte çok şeyin unutulacağını belirten Keldani Din adamı Dumand, Kin ve intikam duygularını bir yana bırakıp insani dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor.
Dünyanın bazı bölgelerinde baş gösteren savaş ve şiddet olaylarının son bulacağı bir yıl olmasını diliyorum. Başta Paris’te yaşayan Keldani camiası olmak üzere, Fransa’ya gelmeden evvel doğup büyüdüğümüz ve yaşadığımız güzel ülkemiz Türkiye’ki dostlarımız ve tüm Türk toplumuna huzur ve sükunat diliyorum. Çok şey gelir geçer, ama başta inanç ve kültür gibi insani duygular silinirse her toplum için felaketin daveti olur. Bundan dolayı kültürümüze inancımıza ve insanlık için ve insani bir şekilde yaşamak her bireyin hakkıdır. Bundan dolayı hoşgörülü ve affedici olalım yeni yılın sağlık,huzur ve getirmesini diliyorum.