PARİS ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE MUHARREM LOKMASI

Paris Alevi Kültür Merkezi’nde Yas orucu açıldı Muharrem lokması paylaşılıp Alevi inancı üzerine muhabbet yapıldı. Pak Merkez Başkanı Ali Ok’un salondaki davetlileri selamlama konuşmasının ardından, Ana Şenay Malkoç ve Dede Hikmet Tezerdi ile birlikte Muharrem lokması veren canları tanıttı.
Ana Şenay Malkoç, delil uyandırdıktan sonra lokma verenleri huzura davet edip lokma gülbengini verdi ve canları getirilen lokmaları paylaşmaya davet etti. Daha sonra, Muharrem orucu tarihini ve önemi üzerine yaptığı konuşmada; 12 günlük Matem orucunu anlatarak, Muharrem ayının temelinde yas olduğunu bu nedenle çeşitli zevk ve eğlenceden uzak durulması gerektiğini belirtti.
Burada asıl verilen mesaj birlik, beraberliğin sağlanması olduğunu, ifade eden Ana Şenay Malkoç, Muharrem orucunda sorumluklarımıza karşı daha belirgin ve bu inancın eskiden olduğu gibi bugün de yarında yaşatılması için birlik olup gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bizlerle gönüllerini bir eyleyen, hizmet veren, lokmalarını paylaşan canların hizmetleri ve lokmaları Hak katına yazıla sözleriyle muhabbeti noktalarken, elinde sazı dilinde sözüyle bir Can, mekanda bulunan Canlar için deyişler söyledi.
Alevilik inancına göre, “Muharrem ayı, Allah’ın rızasını kazanmak, toplumsal birliği güçlendirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak için özü dara çekme ayı” olarak tanımlanır. Muharrem orucunun ana temasında sahur yok. Kesinlikle su içilmez. Sıvı şeyler içilip tüketilebilir. Hayvansal gıdalar; özellikle et kesinlikle tüketilmez.Yumurta yenilmez. Hiçbir şey canlı özellikle elma dahil bıçakla kesilmez. Çünkü bıçak çok şeytani mahiyette kullanılmış ve insanlar bununla katledilmiş. Onun için ibadetlerin ana teması içerisinde herhangi bir kesici aleti kesinlikle kullanılmıyor. Tamamen sıvı içecek maddelerden oluşan sıvı şeyleri tüketiliyor 12 gün boyunca. Ama su kesinlikle içilmiyor. Paris Pak Merkez’de Muharrem Orucu açmak üzere gelen Canlar bir arada bulunuyorlar.