NOEL BAYRAMI: İNSANLIĞIN MUHTAÇ OLDUĞU BARIŞA, SEVGİ VE HUZURA VESİLE OLMASINI DİLERİZ

Başta Paris’te yaşayan Hristiyan dostlarımız olmak üzere tüm Hristiyan Âlemi’nin her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğuşu ve Milat Yortusu olarak kabul edilen Noel Bayramını kutlar İnsanlığın en büyük hasreti, hiç kuşkusuz, çatışma ve gerginliklerden uzak, barış ve huzur içinde bir hayat sürmek olduğunun bilinci ve inancı doğrultusunda insanlara hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmamız gerekir.
Ne mutlu ki, insanlık, tarihi boyunca, muhteşem medeniyet ve kültürlerden aldığımız güçle, farklılıkları toplumsal yaşamın tabii bir tezahürü kabul ederek yıllarca, sevgi, saygı, huzur, barış ve kardeşçe hoşgörü içinde yaşamayı başarmış bir toplumun ferdi olarak gelecekte de aynı inanç ve düşünce içerisinde tüm toplumların ve herkesin her türlü inancına saygı ve sevgiyi ön planda tutup yakınlaşmayı diliyoruz.                                                            Son yıllarda başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı halkların ve inanç gruplarının yaşadıkları bu zor, çatışmalı, büyük insani bedellerin ödendiği savaş ortamında kardeşlik ve dayanışma duygularımızı bu bayramlarla pekiştirmeliyiz. Hiçbir kimliğin, kültürün, inancın diğerinden üstün görülmediği, herkesin bir arada eşit şartlarda yaşadığı, kendi kültürünü ve inancını özgürce yaşayıp geliştirdiği dünya umudunu büyüterek korumalı, özgürlükçü, adil, insanca yaşanılacak dünya için verilen her mücadeleyi sürdürme kararlılığı devam etmelidir.                                                             Bu duygu ve düşüncelerle başta Paris’teki Hristiyan dostlarım olmak üzere tüm Hıristiyan âleminin Noel Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Noel Bayramı’nın insanlığın muhtaç olduğu evrensel barışa, sevgi, huzur, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürüne katkıda bulunması temenni ederken sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Noel Bayramınız Kutlu Olsun.