FRANSIZLARIN ÇOĞU ÜLKEDEKİ YABANCI SAYISINI ÇOK BULUYOR.

Fransızlar, ülkelerindeki yabancıların fazla oluşundan rahatsızlık duyuyorlar. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde gazetesi ülkedeki yabancılar ve İslam hakkında bir kamuoyu araştırma kurumuna yaptırdığı ankete göre Fransızların yüzde 65’i ülkede fazla yabancı yaşadığını söylerken yüzde 74’ü de ülkedeki Müslüman toplumun, ülkeye uyum sağlama yerine kendi yaşam biçimlerini değiştirmeyip başkalarının da kendileri gibi aynı şekilde bir yaşam tarzı sürdürme düşüncesinde olduklarına inandıkları yönde bir görüş belirtmiş olduklarına yer verilmiş Le Monde gazetesi için yapılan ankatte.
Ülkedeki yabancı oranının fazlalığı konusuna, aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi taraftarlarının yüzde 95’i katılırken, merkez sağdaki diğer Cumhuriyetçiler Partisi taraftarların da yüzde 83’ü fazla buluyor. Aşırı soldaki Boyun Eğmeyen Fransa hareketinı benimseyenlerin 30’u, Sosyalist Parti ve Macron’un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi sempatizanlarının ise yüzde 46’sı bu görüşü benimsedikleri kaydedildi. Ayrıca, yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 40’ı Fransa’daki İslam’ın toplumun değerleri ile uyumlu olduğunu kabullenirken. bu oranda geçen yıllara göre artış olduğu gözleniyor. Buna rağmen, ankete katılanların yüzde 74’ü Müslümanların yaşam biçimlerini değiştirmeyip başkalarının kendi yaşam biçimlerine uymalarından yana tavır takındığına inanıyor. Paris (Tan-Sar ) www.hodrimeydan.net