ÜLKELER ARASI OTOMATİK BANKA HESAP BİLGİ PAYLAŞIMI BAŞLADI

Yurtdışında yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren otomatik banka hesap bilgi paylaşımı başladı.Türkiye’nin 2017 yılında onayladığı ” Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması ” kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararıyla gurbetçilerin banka ve finansal hesap bilgilerinin paylaşımı başladı.

1. Haziran 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren karar çerçevesinde anlaşmaya imza koyan ülkeler arasında bulunan Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarının da bilgileri Fransa istediği taktirde Türkiye tarafından Fransa ile paylaşılacak.

Son yılllarda finans hesap bilgi paylaşımının yürürlüğe girecek olması diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa’da yaşayan Türkler arasında gündem olmuştu. Daha evvel net bir şey belirtilmediği için büyük oranda bilgi kirliliği ortalıkta dolaşması üzerine çoğu vatandaşların bu duyum bilgileri sonrası akılları karışmış hatta panik yaşayanlar olduğu görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve 31 Mayıs 2021 tarihli, 31498 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan 4024 numaralı karar ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının banka hesap ve finansal bilgi paylaşımı 1 Haziran 2021 itibarıyla ilgili ülkeler istedikleri taktirde bilgi paylaşımı resmen uygulamaya başladı.

OECD nezdinde 2011 yılında 136 ülkenin « Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi » konusunda mutabakata vardı. 2017 yılında Türkiye tarafından imzalanan ve 31 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan sözleşme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılında toplam 54 ülkeyle bilgi paylaşımına gitti.

Yürürlüğe giren yeri karar ile uzun süreden beri bekleyen Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre ve Avusturalya gibi ülkelerde paylaşım yapılan ülkelere dahil edildi.

Kara paranın aklanmasına yönelik tedbir amaçlı olarak ülkeler arasında imzalan anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan anlaşma gereği, bilgiler Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre ve Avusturalya maliyeleriyle paylaşılacak. Bilgi paylaşımı kişinin ikâmetgahına göre yapılacağı için artık Türkiye’ye kesin dönüş yapanların bilgileri paylaşılmayacak.

Ülkeler arası bilgi paylaşımı Türkiye’de gizli gelirleri olan yurtdışındaki Türk vatandaşları için sorun teşkil edecek. Fransa ve Almanya’da olduğu gibi bilgi paylaşımı yapılan ülkelerin maliyeleri gönderilen bilgilerde kendilerine bildirilmeyen gelirleri tespit etmesi durumunda adı geçen vergi mükellefi vatandaşlardan « Paranın gelir kaynağı nedir? Niçin bildirmediniz » sorusu sorulabilecek.

Bildirilmeyen paranın miktarına göre vergi kaçırma davası açılabilecek. Hesabındaki paranın yasal kaynağını belirten ve yaşadığı ülkenin vergi dairesine bildiren kişiler paralarını Türkiye’ye gönderen kişiler hiçbir sorunla karşılaşmayacak.

Fransa vergi dairesi Türkiye’deki banka hesaplarında bildirilmeyen yüksek rakamlara sahip gurbetçilerden son 5 yıla dönük hesap sorabilecek, vergi kaçırma şüphesi durumunda bu 10 yıl geriye dönük inceleme yapabilecek. Türkiye’de geliri olmasına rağmen, bu geliri bildirmeyip sosyal yardımlar alanların geriye dönük tüm yardımların iadesi talep edilebilecek.

Otomatik Bilgi Değişimi’ kapsamında hangi bilgiler paylaşılacak.

Anlaşma kapsamında mevduat hesapları, saklama hesapları, altın hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmeleri gibi finansal bilgiler paylaşılacak. Hesaba yıl içinde yatan faiz, kar payı, temettü, finansal varlıkların satışından elde edilen gelir aktarılacak.

Paylaşımda, ilgilinin ad ve soyadı, adresi, yerleşik olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, doğum yer ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi, hesaba yıl içinde ödenen gelirlerin toplam bürüt tutarı yer alacak. Gayrimenkul (ev, bina, arsa, vb.) ve taşıt bilgileri ile hesap hareketleri detayı paylaşılmayacak. Örneğin, kira geliri olanların hesabına kira ücreti yattığı bilgisi paylaşılmayacak.