FRANSA’DA TARTIŞMALI GÜVENLİK YASASI ANAYASA KONSEYİ’NİN ONAYINA KALDI

Fransa’da Tartışmalı Güvenlik Yasası Ulusal Meclis’te onaylandı. Son aylarda Fransa gündemini oluşturan tartışmalı « Genel Güvenlik » yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edilmiş daha sonra Senato’ya gönderilmişti. Yasa tasarısı üzerinde yapılan bir kaç madde değişikliği sonrası Senato onaylamıştı.

Yasa son şekliyle Ulusal Meclis’te yapılan oylamada tasarı, 33 hayır oyuna karşılık 75 evet oyu ile kabul edildi. Ülkedeki basın yayın kuruluşlarının karşı çıktığı 24 madde de aynı şekilde tasanının için de kabul edildi.

Genel Güvenlik yasa tasarısı içinde yer alan 24 madde, Polis veya jandarmaya fiziki veya psikolojik zarar verme amacı güden video veya fotoğrafları yayınlayan yayın organlarına bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası öngörülüyor.

Anayasa Konseyi tarafından uygun görüldüğü taktirde yürürlüğe konulacak olan “Güvenlik Yasası ” Güvenlik görevlilerinin hayatını tehlikeye sokacak kimlik bilgilerini bilerek ve isteyerek ifşa edenler yeni yasaya göre 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılacak.

Bu çerçevede, toplumsal olaylarda alınan görsellerde, güvenlik görevlilerinin yüzleri flulaştırma yapılarak tanınması engellenecek. Ulusal Meclis, topu Senato’dan sonra şimdi Anayasa Konseyi’ne atmış oldu.