HRISTİYAN ALEMİ COVİD-19 NEDENİYLE NOEL BAYAMINI BURUK KUTLUYOR

Yüzyıllardır farklı kültürler, inançlar bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşanılan şu günlerde, istiyerek ve istemiyerek olsa ötekileştirmenin zemin bulamaması için insani duygularımızı ön planda tutup, Ayrımcılığın, ırkçılığın her türüne karşı olup, mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin varlığını bir zenginlik olarak kabul ederek, daha hoşgörülü olmamız başlıca insan olmamızın gereğidir.

Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun. Çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskından uzak durup, hangi Ulusa, hangi dine, hangi kökene, hangi inanca mensup olursa olsun,
insanların gelecekten emin olarak, barış, huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürdükleri bir dünya olması hepimizin ve insani duyguları taşıyan herkes için bir iftihar vesilesidir.

Gelecek için çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye; karşılıklı saygı doğrultusunda yarınlarda birbirimizle dostça kucaklaşıp birlikte huzuru inşa etmeye devam etmeliyiz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hıristiyan aleminin kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hıristiyan arkadaş ve dostlarımız olmak üzere tüm Hıristiyan aleminin Noel Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine bu kutsal bayram kutlamaları için esenlikler diliyorum.