TÜRKİYE’DE UYGULANAN TECRİTİN KALDIRILMASI İÇİN AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Paris’te bireysel olarak açlık grevine başlayan Özkan Özdemir, Açlık grevine ! Nisan günü 2019 Pazartesi günü başladığı açlık grevi 30 günü doldurdu. Türkiye hapishanelerende siyasi tutuklulara uygulandığını söylediği tecritin kaldırılıncaya kadar açlık grevini sürdüreceğini belirten Özdemir, Talebimiz yerine gelesiye kadar açlık grevini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Özkan Özdemir, talepleri konusunda ise şonları söyledi : Bizim talebimiz , Tecritin ortadan kalkmasıydı, tabi ki başta Abdullah Öcalan’ın üzerinde uygulanan tecritin kaldırılmasını istiyoruz. Bununla birlikte Türkiye hapsanelerdeki, siyasi tutukluların üzerinde son 4 veya 5 yıldır uygulanan ağırlaştırılmış tecritin ortadan kaldırılmasını, talep ediyoruz.

Çünkü, Türkiye Anayasa’sında ve Türkiye hukuk sistemende de Uluslararası hukuk sistemende de tutukluların tecrit altında tutulması, insan haklarına aykırı bi durum olarak kabul görmekte. Dolayısıyla siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun her ihsanın belirli hakları vardır ve bu haklarını kullanması gerekir. Ülkemizdeki coğrafyadaki yaşamın normalleşmesi bakımından da tecritin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Özdemir, verilmiş olan hakların yerine getirilmesi için açlık grevine başladığını açıkladı.