AVRUPA’DAKİ TÜRK ÇOCUKLARI TÜRKÇEYİ UNUTUYOR !..

Almanya Türk Toplumu TGD Genel Başkan Yardımcısı, eğitimci-yazar Bahattin Gemici yaptığı bir araştırmada; “Almanya’daki ve Avrupa’daki çocuklarımız Türkçeyi unutuyor; Türkçe gazete ve kitap okuyamıyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin asimile edilmesini önlemek istiyorsak. Okul kayıtlarının yapıldığı dönemde velilerimiz Türkçe dersi için mutlaka başvurularını yapmaları gerektiğini ” söyledi.Almanya’da ilk ve ortaöğretim okullarında 36 yıl öğretmenlik yapan Bahattin Gemici, Almanya’da ve Avrupa’da yaşayan bir milyonun üzerindeki çocuğumuzun anadili dersi görmediği için Türkçeyi unuttuğunu, konuşulan sözcük hazinesinin 50’nin altına düştüğünü belirtti. Gemici, Almanya’da ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde Türkçe dersinin önüne türlü engeller çıkarıldığını, dilini kaybeden çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye ve kültürümüzle olan bağlarının giderek koptuğunu, bunun ileride ülkemiz ve turizm açısından büyük kayıplara yol açacağını ifade etti.Avrupa’da yaşayan Türkler, gerek ilkokul, gerekse diğer okullara kayıtların başladığı dönemde mutlaka çocukların kayıtlarının yaptırılması gerektiğini belirten eğitimci-yazar Bahattin Gemici şunları söyledi: “Anadilini iyi öğrenen çocuklarımız derslerinde daha başarılı olmakta ve diğer dilleri de kolay öğrenmektedir. Onun için bütün velilerimiz çocuklarımızın anadili dersine katılımını teşvik ve takip etmelidir. İlkokullarda Türkçe dersine bir sınıf açılması için 15, ileriki okullarda ise 18 öğrencinin başvurusuna ihtiyaç vardır.Özellikle Türkçe dersi verilmeyen okullarda velilerimiz biraraya gelerek durumu kendi aralarında değerlendirmeli ve bu konuda ısrarcı olmalıdır. Yurttaşlarımız derse kayıt dilekçelerini öğretmen ve veli derneklerinden, eğitim ataşeliklerimizden alabilirler. Bu dilekçelere ulaşamayan velilerimiz okulda verilen kayıt formuna Türkçe dersi istediklerini mutlaka yazmalıdır. Okul müdürlerinin bu dersi vermeye yanaşmamaları halinde verilen dilekçelerin fotokopileri bir elde toplanarak eğitim müdürlüklerine, gerekirse bakanlığa ve bize başvurlabileceğini.” belirtti.Türkçemize kesinlikle sahip çıkmalıyız. Anadili dersleri genellikle öğleden sonraya bırakıldığı ve verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemediği için derse katılımın giderek azaldığını belirten TGD Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Gemici; “Önümüze çıkarılan türlü zorluklara rağmen dilimizi ve ulusal kültürümüzü yaşatmak için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes çaba göstermelidir. Türkçe dersi milli bir davadır; konsolosluklarımız da bu konuda duyarlı davranıyorlar.Örnek verecek olursak, Almanya’da okula giden 745 bin çocuğumuzdan sadece 88 bini Türkçe dersi görmektedir. Bu durumu değiştirmek ve derse katılımı artırmak için Almanya Türk Toplumu TGD, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu ATÖF ve Kuzey Ren Vestfalya – Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak anadili kampanyamızı sürdürüyoruz. ” diyen Gemici, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da aynı şekilde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.