STEFAN TOPAL HAKKA YÜRÜDÜ: GAGOUZ TÜRKLERİ ÖKSÜZ KALDI

Gagauz yeri Türk Cumhuriyetinin kuruluş çalışmalarını, 1989 yılında. Kahve kahve, köy köy, ilçe ilçe toplantılar konuşmalar küçük küçük mitingler yaparak yürüten mücadele adamı Stefan Topal. SSCB’nin yıkılmasından sonra 21 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlık ilân edilerek, Gagauz Cumhuriyeti ilân edilmiştir. 25 Ekim 1990’da seçim yapan Gagauzlara Mirce Durağ idaresindeki “Milliyetçi Moldova Halk Cephesi”nin 50 bin militanı silâhlı saldırıda bulunmuş. Bu saldırılara karşı ölümü göze alan 100.000 Gagauz Türk’ü Komrad’da toplanarak karşı koymuş, bütün Gagauz köylerinin bu direnişe katılmaları sonucu 25 Ekimde seçimler yapılmış, 31 Ekim’de de Gagauz Meclisi oluşturulmuştur. Ancak Moldova Yüksek Sovyeti Bağımsızlık ilânını kabul etmemiştir.Gökoğuzlar veya diğer adıyla Gagouzlar, 27 Ağustos 1991 yılında Moldova’nın bağımsızlık ilân etmesi üzerine Gagauzlar da Özerk Cumhuriyetlerini ilân etmiş, Sfetan Topal Cumhurbaşkanı digger mücadele adamı Mihail Kendigelen de meclis başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. 23 Aralık 1994 yılında Moldova Cumhuriyeti bu özerkliği tanımıştır. Gagouz Türklerinin Türk Dünyası içerisinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Gagauzlar toplam 350 bin kişi ile Balkanlardaki tek Hıristiyan Türk toplumudur. İsimleri Hıristiyan soyadları Türkçe’dir.