AVRUPA ÜLKELERİ MÜSLÜMAN GÖÇMEN İSTEMİYOR

Avrupalıların çoğu Müslüman göçmen istemiyor. Avrupa’nın belli başlı 10 ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupalıların çoğunluğu Müslüman göçmenleri istemediği ortaya çıktı. Avrupa’nın 10 farklı ülkesinden yapılan araştırmada, Fransa, Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Polonya gibi ülkelerde yaklaşık 10 bin kişiye şu sorunun sorulduğu belirtildi. “Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden Avrupa’ya göç durdurulmalı mı ? Sorusuna katılımcıların yüzde 55’i durdurumları şeklinde cevap verdiği açıklandı. Müslüman göçüne hayır diyenlerin oranı yüzde 71 ile en çok Polonya’da görüldü. Onu Avusturya, Macaristan, Belçika ve Fransa gibi ülkelerin takip ettiği kaydedildi. Bu ülkelerden Polonya ve Macaristan’da Müslüman nüfusun toplum içindeki varlığı hemen hemen yok düzeyinde, Fransa ve Belçika’da ise önemli bir Müslüman nüfus yaşıyor. Dolayısıyla Müslüman göçüne karşı çıkmakla o ülkedeki Müslüman nüfusun varlığı arasında bir ilişkinin bulunmadığına dikkat çekildi.
Müslüman göçüne karşı başı çeken bu beş ülkeden Polonya bir istisna olmakla birlikte diğer ülkeler geçen yıllarda ya çok sayıda radikal İslamcı saldırının hedefi oldu ya da mülteci krizinin tam göbeğinde yer aldı. Söz konusu ülkelerin ortak özelliği sağ partilerin nispeten güçlü olması ya da kısmen yönetimde yer alması. Avrupa ülkeleri arasında Müslüman göçmenlere en dostane yaklaşan ülke ise yüzde 41’lik hayır oranıyla İspanya, olduğu belirtilirken nüfusun yaşlı kesiminde göç karşıtlığının arttığı kaydedildi.Paris (Tan-Sar) www.hodrimeydan.net