FRANSA: AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI YENİ YASA ÇIKARDI

Fransa’da Kadına ve aile içi şiddete yönelik çıkarılan yeni yasa, Doktorların, doktor-hasta ilişkisindeki mesleki gizliliği ortadan kaldırıyor. Geçen hafta Fransa’te kabul edilen ve bugün de Senato’da onaylanan aile içi şiddet olaylarıyla ilgili yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe konulacak.

Kadına yönelik şiddet olaylarının her geçen gün artması üzerine, şiddet olaylarını ortadan kaldırılmasını, şiddete maruz kalan kurbanlarının korunmasını öngören tedbirler, Ulusal Meclis ile Senato’nun kabul etmesi üzerine yasallaşacak.

Ayrıca, Doktorların şahit olduğu şiddet olaylarını yetkili mercilere ihbar edebilmeleri açısında bugüne kadar meslek sırrı olarak engel teşkil eden mesleki gizlilik de ortadan kalkacak. Şiddet suçu işleyen şahısların gerekli cezayı almasına imkan sağlamak amacıyla çıkarılan yeni yasa tasarısı Ulusal Meclis’te olduğu gibi Senato’da da salt çoğunlukla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayı bekleyen yeni yasa, kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek, çocuklara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve ileride oluşabilecek aile içi şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yasa tasarısının Ulusal Mecliste kabul edilmesinde büyük rol oynayan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Elisabeth Morena, ” Fransa’da 2019 yılında, 149 kadının şiddet olayları yüzünden hayatını kaybettiğini bir o kadar ailenin şiddet yüzünden dağıldığını, artık bu insanlık trajedisi karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini ” savunmuştu.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kimi doktorun, hasta-doktor ilişkisindeki mahremiyet gizliliğini ortadan kaldıracağı konusunda kaygıları bulunduğu yönünde görüş belirttikleri vurgulandı.

Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti ise Kadına ve aile içi şiddete karşı çıkarılan yasayı desteklediğini açıkladı ve aile içi şiddetle mücadelenin kendisi için öncelik teşkil ettiğini belirtti.