PARİS EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ “ ANADİLİ TÜRKÇE EĞİTİMİ “ ÜZERİNE DUYURU YAYINLADI

Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği, “ Fransa’daki Türk Çocuklarının Anadili Türkçe ve Türk Kültürü Öğrenimi Dersleriyle ilgili çok önemli bir duyuru yayınladı. Anadilimiz Güzel Türkçemiz başlığıyla yayınlanan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ile ilgili duyuru, başta Strazburg ve Lyon Eğitim Ataşelikleri olmak üzere Başkonsolosluklarımız aracılığıyla Türk Sivil Toplum Kuruluşu Dernekler ile okul aile birliklerine Paris Büyükelçiliği Eğitim Muşaviri Prof.Dr.Murat Demirkan, tarafından hazırlanan aşağıdaki duyuru gönderildi.

Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verilmesi, yaşatılması, sürdürülmesi ancak sizlerin talebine bağlıdır. Okul müdürleri ile devamlı diyalog içinde olmak Türkçe derslerinin devamlılığını sağlayacak hem de verimliliğini arttıracaktır. Şayet çocuklarımızın gittiği okulda Türkçe ve Türk Kültürü dersi verilmiyorsa, hem veli delegeleri ile hem de okul müdürü ile irtibata geçelim ve mutlaka Türkçe talep ankenitne katılalım. Verilen formun bir adet fotokopisini alalım. Aslını okul müdürüne teslim edip, fotokopisini ise muhafaza edelim.Bu konuda herhangi bir sorunla veya güçlükle karşılaşırsak lütfen hemen derneklerimize ve Eğitim Ataşeliklerimize başvuralım. Derslerin açılabilmesi için ilkokullarda asgari 10, ortaokullarda ise en 8 öğrencinin bu dersi talep etmesi zorunludur. Bakanlığımız tarafından Türk öğretmenin görevlendirilmesi için yeterli öğrenci sayısına ulaşmış sınıfların oluşturulması gerekir.

Ana dil dersimizin çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimi için en önemli Etkenlerden biri olduğunu asla unutmayalım. Anadilin iyi öğrenilmesi Fransızcanın ve diğer dillerin de iyi öğrenilmesini sağlayacaktır. Şüphesiz ki çocuklarımızın okul başarısı, iyi kariyer planlaması, aile içi iletişimi, sağlıklı sosyalleşmesi, kültürleşmesi ve entegrasyonu ancak iyi anadil ediniminden vedengeli çift dillilikten geçer.Çocuklarımız için en güzel hediye, en nadide hazine ve miras “GÜZEL TÜRKÇEMİZ’den başka ne olabilirki !