FRANSA: AYRILIKÇI YASA TASARISINA YABANCILAR İÇİN 2 MADDE EKLEDİ

Fransa’da Ulusal Meclis tarafından kabul edilen “Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” Yasası, veya bazı çevrelerce “ Ayrılıkçı “ yasa olarak tanımlanan yasa Fransa Senato’sunda görüşülerken, söz konusu yasaya Senatörler tarafından yeni 2 madde ilave edildi. Bunlar: Belediyelerde düzenlenen nikah merasimlerinde Fransa ve Avrupa Birliği bayrağı dışında 3’ncü bir bayrak bulunmayacak. Diğer madde ise “ cumhuriyet ilkelerine açık şekilde karşı çıkan » yabancılara ikamet izin belgesi verilmeyecek

Fransa’da yaşayan çifte vatandaşlar, Fransız belediyelerinde düzenlenen nikah merasimlerinde ikinci bir ülke bayrağı açamayacaklar. Fransa, Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen “ayrılıkçı” yasa tasarısının temel hak ve özgürlükler için tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Fransız Senatosu’nda, yapılan oylamada belediye başkanlarına belediyede düzenlenen nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği bayrakları dışında başka bir ülke bayrağı bulundurma yasağı getirilmesini kararlaştırdı. “Ayrılıkçı” yasa olarak tanımlanan güvenlik yasasına eklenen bir maddeyle bundan böyle Fransa’da belediyelerde kıyılan nikah merasimi sırasında Fransa ve Avrupa Birliği dışında bir bayrak bulundurulması yasak.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin teklifiyle gündeme alınan belediyede düzenlenen nikah merasiminde 3’ncü bayrak bulundurulmaması maddesi tasarıya eklenmesi için yapılan oylamada salt çoğunlukla kabul edildi. Bu maddeye göre, belediye başkanlarına belediyede yapılan nikah merasimlerinde ve belediyenin çevresinde Fransız ve AB dışındaki ülkelerin bayraklarını bulundurma yasağı getirme yetkisi veridi.

Fransız Senatosu, ülkede yaşayan ve “cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan” yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin “ayrılıkçı” yasa tasarısına eklenmesini,Senatörler kabul etti. Eklenen maddeye göre, ülkede yaşayan ve “cumhuriyet ilkelerine karşı çıkan” yabancılara oturum belgesi verilmeyecek veya süresi dolan oturum belgesi yenilenmeyecek. Bu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis’in de onayı gerekiyor.

Bazı Senatörler, bu madde için evet oyu vermiş olmalarına rağmen, yasaya ilave edilen yeni maddenin çok karmaşık olduğu için ileride bir çok yanlış anlaşılmaya neden olacağı yönünde görüş belirttiler. Bu madde için Anayasa’da uygunluk açısından sorun da teşkil edeceğine kesin gözüyle bakan Senatörler, topu Ulusal Meclis’e bıraktılar.